Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын ажлын тендерийн үр дүн

Увс, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын байгууламжийн барилга угсралт, ДарханУул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын байгууламжийн барилгын засварын ажлын тендерийн үр дүн

Багц 1:
Тендерт оролцогч: Чинбат ХХК ДарханУул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын байгууламжийн барилгын засварын ажил
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл: 2018.05.04
Нээлтэд зарласан тендерийн үнэ буюу гэрээний дүн: 60,738,846.0 Төгрөг

Багц 3:
Тендерт оролцогч: Чинбат ХХК Сэлэнгэ, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын байгууламжийн барилга угсралтын ажил,
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл: 2018.05.04
Нээлтэд зарласан тендерийн үнэ буюу гэрээний дүн: 179,736,664.0 Төгрөг

Багц 4:
Тендерт оролцогч: Чинбан ХХК Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын байгууламжийн барилга угсралтын ажил,
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл: 2018.05.04
Нээлтэд зарласан тендерийн үнэ буюу гэрээний дүн: 216,374,395.0 Төгрөг
 

2018-05-22

Видео мэдээлэл

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC