Үнэлгээний тайлан

Эмнэлгийн төвлөрсөн ариутгалын тасгаас ойролцоох эрүүл мэндийн байгууллагуудад үзүүлж буй ариутгалын үйл ажиллагаа

2017-07-31

Видео мэдээлэл

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC