“СУВИЛАХУЙН УДИРДЛАГА МАНЛАЙЛАЛ” сэдэвт сургалт боллоо

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр – 4”  төслийн хүрээнд “СУВИЛАХУЙН УДИРДЛАГА МАНЛАЙЛАЛ” сэдэвт 5 өдрийн сургалт  11-р сарын 21-25 ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод ЭМЯ-ны А танхимд боллоо.

ЭМСХХ-4 төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь хүний нөөцийн хөгжлийг сайжруулах уйл ажиллагаа бөгөөд уг сургалтаар суралцагчид олж авсан мэдлэг, чадвараа өөрсдийн ажлын байранд хэрэгжүүлэх, бусад сувилагчдад зааж сургах цаашид сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар сайжрах болно.

Улаанбаатар хотоос нийт 27 удирдлагын түвшний сувилагчид амжилттай оролцож багц цагтай гэрчилгээ гардаж авлаа.

2016-12-05

Видео мэдээлэл

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC