Зарлал

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй  хэрэгжиж буй Эрүүл мэндийн салбар хөгжил хөтөлбөр-4 (ЭМСХХ-4) төслийн хүрээнд  Сонгинохайрхан дүүргийн 

Жишиг нэгдсэн эмнэлгийн  хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэшсэн боловсон хүчнээр хангах зорилгоор  үндсэн мэргэшлийн  сургалтаар эмч нарыг тэтгэлэгтэй  сургалтанд  хамруулж бэлтгэнэ. Энэ линкээр орж бүтэн зарыг харна уу.

2016-10-31

Видео мэдээлэл

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC